Mijn geloof in de energiesprong kwijt

Ik ben het kwijt, mijn geloof in de Energiesprong / Stroomversnelling. (de beweging o.l.v. platform31/vd Groep c.s. om met bouwers en opdrachtgevers het renoveren naar energieneutraal voor huurwoningen betaalbaar te maken).

Vijf redenen:

1. Wat zijn er weinig objectieve evaluaties. Hoeveel woningen zijn gerealiseerd? Welke investeringsniveau’s? Wat wordt er echt bespaard? Ik heb een aantal keren vragen gesteld in deze richting, maar krijg geen antwoorden. Ik begrijp vanuit kringen rond ministerie/aedes/woonbond-overleggen dat tegenvallende evaluatie-rapporten rond businesscase en werkelijke besparingen niet openbaar worden gemaakt.

2. De claim “nul op de meter” geldt voor de huidige concepten maar vier jaar. Voor een groot probleem, het mogelijk wegvallen van de saldering van zonne-energie, is geen oplossing. Oftewel: over vier jaar betaalt die huurder een hele hoge energierekening, als hij het surplus stroom in de zomer niet meer mag verrekenen met het tekort in de winter. Het is prachtig om met een grote pomp een woning nagenoeg gasloos te maken, echter je hebt dan heel veel elektragebruik in de winter. Dat kan je nu nog oplossen met heel veel zonnepanelen. Echter, als de saldering wegvalt, is de woning absoluut niet notaloos meer. Stadlander, Heemwonen en andere voorlopers geven dit direct toe en geven ook aan dat er nog geen oplossing is. De vraag is of die er ooit zal komen. Uiteindelijk heeft men opslag nodig van de energie in de zomer, voor de winter. Zonnepanelen aansluiten op het net is dan veel te simpel. Moeten dan niet eerder concepten als de solarfreezer omarmd worden?

3. Het goedkopere, onderzochte en bewezen, alternatief van Urgenda wordt terzijde geschoven. Urgenda is met Marjan Minnesma (jarenlang nr.1 duurzame top-100) een leidende organisatie in Nederland met bewezen doorbraken op het gebied van duurzaamheid. Kort en goed suggereert Urgenda om meer slimme installaties te gebruiken en af en toe een warme trui aan te trekken. Dan ben je met minder dan de helft van de investering ook energieneutraal. Natuurlijk niet wat de bouwers wilden horen. Van de Groep schoof het aan de kant. In mijn beleving wat dom om met zo weinig gerealiseerde projecten, steeds maar weer publiek te claimen de wijsheid in pacht te hebben.

4. Wat gaat er ontzettend veel procesgeld (van overheidswege) naartoe. Een laatste ontwikkeling is dat de energieconsulenten van Aedes (adviseurs die op kosten van de overheid de corporaties bestoken met ideeen) vervangen zijn door energie-ambassadeurs van Platform31. Het selectiecriterium lijkt wel of men trouw heeft gezworen aan de energiesprong. Bij vier van de vijf (niet bij Peter Hopmans) is er een duidelijke link. In mijn beleving waren corporaties in dit geval beter bediend met adviseurs met minder binding aan een bepaalde stroom, en meer ervaring in het onafhankelijk adviseren van woningcorporaties.

5. Wijzigingen in de wetgeving worden afgestemd op de energiesprong. Na lang wachten is er een regeling waarbij de energiesprong geld mag vragen buiten de huur. Echter, voor veel meer woningen die aan de huurgrenzen zit, zijn ook simpele duurzaamheidsmaatregelen te verzinnen die effect hebben. Maar daarvoor is (net als bij energiesprong) ook geen verdiencapaciteit buiten de huur. Lang wordt getrokken aan Den Haag om daar ook iets voor te doen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te beschouwen als roerend en dus buiten de huur. Maar nee, alleen de energiesprong mag buiten de huur factureren – andere opties vallen buiten de agenda van het ministerie. Zo creëert het ministerie zelf de markt voor het door hen gesubsidieerde idee.

En nu?

Het idee, woningen energieneutraal maken en voor iedereen geld verdienen, blijft natuurlijk prachtig. Ik hoop dat het lukt!

Ondertussen hou ik me “in de marge” bezig met zonnepanelen op al energiezuinige woningen (label C en hoger), omdat die toch al buiten de scope van energiesprong vallen. Ik berust in mijn lot dat de groten der aarde mijn werk “spielerei in de marge” zullen noemen. Overigens wel spielerei waar in 2014, 12.000 woningen mee zijn belegd. Daar neemt het energiegebruik minimaal met een kwart af. Je hebt dus 3.000 energiesprongwoningen nodig om hetzelfde effect te bereiken. Ik ben benieuwd wanneer ze er staan…

Reacties zijn welkom