Als onafhankelijk adviseur hielpen wij reeds 50 woningcorporaties en beleggers met onafhankelijk advies.

Aedes
Allee Wonen
Beter wonen IJsselwoude
Brabant wonen
Brabantse Waard
De Alliantie
De Gemeenschap
Delta wonen
Elkien
Gemeente Utrecht
Harmonisch wonen
Heem wonen
Ieder1
MN
Mooiland
Omnia Wonen
Openbaar belang
Platform 31
Portaal
QuaWonen
Rochdale
Staedion
Tiwos
Wonen
WonenBreburg
Wonion
Woonborg
Woonbron
Woonstad rotterdam
Woonveste
Ymere