95% van mijn tijd gaat naar:

Bij voorkeur verras ik mijn (potentiële) klanten met een vernieuwend idee of een kansrijk project. Daarnaast kunt u mij uiteraard bellen, onder meer voor de onderstaande diensten.

Beleid: met een workshop naar een concreet plan
Graag geef ik workshops bij verhuurders om energiebeleid een zet te geven. Thema’s waar ik ervaring mee heb zijn woonlasten, zonne-energie, led-verlichting, isolatieprojecten. Naast inhoudelijke expertise op energiegebied, zit mijn kracht in het stellen van goede vragen, het faciliteren van de discussie en het komen tot concrete werkafspraken. Ik maak daarbij gebruik van bijvoorbeeld een mindmap (een “digitale flipover” waarmee snel creatieve processen en discussies kunnen worden gevoerd, vastgelegd en uitgewerkt).

Project: plan en verdienmodel scherp krijgen
Vaak word ik gevraagd om projectplannen te schrijven of te voorzien van input. Ik controleer financiële en technische rekenmodellen, bekijk het project vanuit de huurder en kijk naar de financieringskant. Het is waardevol om in korte tijd (2 tot 4 uur) een extern adviseur met een frisse blik naar een project te laten kijken. Dikke rapporten zijn niet mijn stijl, bij voorkeur redigeer ik uw document en geef daarbij een telefonische of schriftelijke samenvatting van mijn bevindingen.

Inkoop en onderhandeling: de beste prijs-kwaliteit-verhouding
Ik bied ondersteuning bij het inkopen van complexe energietechnieken zoals zonne-energie en slimme verlichting. Mijn  bijdrage kan bestaan uit het (mee)schrijven aan een bestek of offerteaanvraag, het beoordelen van aanbiedingen en voeren van onderhandelingen. Waar nodig werk ik daarbij samen met gespecialiseerde zzp-ers, veelal oud-collega’s.

Financiële kansen benutten
Ik heb veel oog voor nieuwe financiële kansen voor verhuurders: subsidies, financieringen via revolverende fondsen van overheden, financiële regelingen (energie-investeringsaftrek, btw-constructies, etc.). Naar wens ondersteun ik u bij dergelijke trajecten op basis van no-cure-no-pay of uren maal tarief.

Evaluaties: hoe ging het, bewoners tevreden, en wat was het rendement?
Wat vonden de bewoners ervan? Hoe verhielden uitgaven en inkomsten zich tot het plan? Hoe maakt u de vertaling naar nieuwe projecten? Ik heb veel ervaring met het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, voor diverse verhuurders en daarnaast voor AgentschapNL (nu RVO).