In 2016 moet het helemaal anders

Leuk bezig?

De afgelopen 3 jaar heb ik 4.000 woningen en 200 flats op zonne-energie helpen zetten, en velen geprobeerd te inspireren met concrete informatie rond “flat op led” en “zonnighuren”. Met die panelen op 4.000 woningen hebben we ongeveer 20 % van de CO2 van die woningen gereduceerd.  De panelen schrijven we af in 20 jaar, in het volledige besef dat er betere oplossingen zullen volgen. Goed bezig?

Je doet het niet goed

Steeds nadrukkelijker bereiken me wat aanwijzingen dat dit wellicht niet “de weg” is.

 • Veel aandacht wordt, terecht, besteed aan integrale concepten voor sterke verduurzaming van de voorraad, o.a. vanuit energiesprong gericht op de bouwkundige kant  en een goedkopere variant gericht op de installatiekant vanuit vanuit Urgenda. Dit roept de vraag op welke woningen zich lenen voor dit soort concepten. Bij woningen die hiervoor geschikt zijn is het zonde nu “enkel” panelen te leggen.
 • Jan-Willem van de Groep, de voorman van nul-op-de-meter en alom geroemd groene voorloper, deelde mij per email mee dat “je er nog steeds geen bal van snapt en zeker niet snapt in welke transitie we nou zitten en waarom we deze stappen moeten zetten” en “met jou als adviseur schiet het lekker op met de transitie in NL”. Dit overigens n.a.v. een kritische reactie van mij over het “Den Haag-proof” zijn van enkele nulopdemeter-concepten, rond het wellicht wegvallen van de saldering. Gegeven het tijdstip van deze mailwisseling, de joligheid/ballorigheid/enthousiasme van de mails over en weer, neem ik het met een korreltje zout. Maar goed, het blijft een helder statement van een echte innovator.
 • Diverse opdrachtgevers experimenteren met “ketelvervanging nieuwe stijl”. Gedacht wordt met name aan warmtepompen, zonneboiler, en zonnepaneel-combinaties. In mijn beleving komt dit dicht bij een light-variant van de hierboven genoemde Urgenda-propositie. Zo zou je in 18 jaar (cyclus ketelvervanging) de hele voorraad kunnen langslopen.
 • In Parijs is ein-de-lijk een klimaatakkoord gesloten. Om 2 graden temperatuurstijging te halen zijn zeer ingrijpende reducties nodig. Dat zelfs de politiek die noodzaak deelt, zet aan het denken.
 • Het kabinet zet in op een aantal interessante nieuwe wegen (grote daken met SDE+, subsidie zonneboiler/zonnewarmte).
 • De komst van onze tweede roept nog nadrukkelijker de vraag op waar ik persoonlijk sta in deze tijd die wij thuis de “hete vrede” noemen. Claudia de Breij schetste ons in 2010 een perspectief van een gesprek met haar toekomstige kleinzoon, in een tijd waarin klimaatrampen aan de orde van de dag zijn en landen als Indonesië niet meer bestaan. Over 60 jaar vraagt hij ons waar wij stonden: was je goed (deed je iets tegen klimaatverandering) of slecht/dom/naïef/…Het antwoord “opa verdiende veel geld met zonnepanelen regelen, omdat veel woningcorporaties toen die vraag stelden” zal een beetje kleinzoon wat slap vinden.

 

Nieuwe wegen 

 

Na een nacht slecht slapen liggen er een aantal elementen waar ik de komende tijd mee verder wil:

 • Zonnig huren, het “sec” aanbieden van panelen, op termijn afbouwen of uitbesteden. In ieder geval aan de voorkant goed met opdrachtgevers nagaan voor welk deel van de woningen dit wel en niet geschikt is.
 • Meer inzetten op integrale concepten. Gegeven de aandacht die al uitgaat naar energiesprong e.d. en mijn beperkte bouwkundige kennis, ligt “ketelvervanging nieuwe stijl” wellicht wel het meest op de lijn. Bijkomend praktisch voordeel is dat ik veel werk voor corporaties die de isolatie al redelijk op orde hebben.
 • De persoonlijke “carbon footprint” nog eens goed tegen het licht houden. In 2016 weer geen vliegvakantie, een jaar vegetarisch eten, een nieuw huis kopen en dat energieneutraal maken of hier blijven en optimaliseren, …

 

Zegeningen tellen

 

Een blik in de spiegel en mijn agenda geeft ook een ander beeld.

 • 2015 was weer een prachtig jaar waarin ik met veel opdrachtgevers stappen heb gezet, waarin enthousiaste huurders kwamen vragen om de zonnepanelen en wat er nog meer gedaan kon worden aan energiebesparing.
 • De technologische ontwikkeling gaat zo snel dat steeds nieuwe kansen zich voordoen, en dus steeds mooi en bijzonder nuttig werk zal blijven.
 • De politiek doet eindelijk mee, en de wereld lijkt nog te redden.
 • Na vandaag wacht me een heerlijke kerstvakantie met mijn lieve vrouw en 2 schatten van kinderen (3 en een half jaar) die vooral willen stoeien en knuffelen met papa en nog geen lastige vragen stellen over klimaatverandering.

Een prachtig perspectief voor kerst 2015, om heerlijk met een vegetarisch kerstdiner, de kachel laag en dicht tegen elkaar, naar serious request te luisteren. Tot 2016!