Projecten een half jaar op weg

Het afgelopen half jaar heb ik me mogen vermaken met veel leuke opdrachten:

  • Rond zonne-energie blijven corporaties me vinden. Met vier corporaties maak ik plannen, met twee corporaties zoek ik een externe investeerder,  met twee corporaties voer ik een aanbesteding uit. Ook in de uitvoering speel ik een beperkte rol: af en toe een bewonersbijeenkomst begeleiden, het controleren van oplevering en monitoring, en het afhandelen van energie-investeringsaftrek. Een traject van A naar Z dat ik steeds makkelijker “op maat uitrol”.  Ik hoop dit jaar te ondersteunen bij de realisatie van zon op 2.000 woningen en 60 flats.
  • Het project “de flat op led” is verbreed tot een zoektocht naar betere verlichting bij flats van corporaties. Minder armaturen kan vaak, minder vaak aan (aanwezigheidsdetectie in bergingen en parkeergarages), en zuinigere lampen en armaturen. We komen met grote besparingen, waarbij in sommige gevallen er behoefte is aan een oplossing voor het split incentive-probleem (verhuurder investeert, huurder incasseert). Maar in veel gevallen is het gewoon: doen, want bewezen dat het kan. Rapport komt in september.
  • Ook rond zonne-energie vinden ook beleggers me. Opdrachten bij drie partijen dit jaar. De sfeer is zakelijker (minder gericht op voordeel voor huurders), de beslissingen sneller, het duurzame elan niet minder. Een goede afwisseling.
  • Een top-5-corporatie vroeg me binnen een maand een concrete energiestrategie uit de grond te stampen. Ook wel: hoeveel miljoen is nodig om label B te halen, hoe bereiken we dat in relatie tot onze investerings- en onderhoudsbegroting, en hoe verrekenen we dat met huurders? De bestuurder en raad van commissarissen waren tevreden na een maand hard werken. Nu volgt de implementatie.
  • De 400 miljoen step-subsidie vormt de laatste hobbel die mij en een heerlijke zomervakantie van elkaar scheiden.

Als zelfstandig adviseur kan ik me veel meer met de inhoud bezighouden dan als eigenaar van /teammanager bij een adviesclub van 5 mensen. Ik besteed nu 85 % van mijn tijd aan projecten, in plaats van 45 % voorheen:

  • Mijn tarief heb ik 13 % omlaag gedaan, om meer in lijn te komen met wat redelijk en billijk is in de markt. Ook heb ik de aanpak van zonnighuren-projecten versimpeld, om de kosten te verlagen. Er is geen offerte meer mislukt op de prijs.
  • Ik maak enkel gebruik van nieuwsbrieven met inhoudelijke informatie/nieuwtjes. De vragen komen vervolgens vanzelf. Het koud bellen, nabellen na gesprekken, … doe ik niet meer. Het hoeft gelukkig ook niet meer.
  • De besparing op reistijd naar kantoor (van 1 uur naar 1 minuut), de interne meetings, commerciële plannenmakerij en vooral acquisitie voor collega’s is substantieel.
  • In de uitvoering van opdrachten werk ik veel samen met andere zzp-ers. Mensen die tijd, zin en expertise hebben, op het moment dat ik ze nodig heb.   

Daarmee is het eerste half jaar ook zeer profijtelijk. Reden om wat terug te geven, onder andere sponsor ik Maasdelta Groep met hun project tegen kanker, the heavenly stars.

De gevreesde eenzaamheid valt me mee. Ik heb veel leuke contacten met en bij klanten. En de woensdagen thuis werken zijn een feestje, als er geluncht kan worden met vrouw en zoon (2 jaar), en de kleine ook af en toe even langskomt om op het toetsenbord te rammelen. De grootste uitdaging wordt het tweede half jaar deze planning vast te houden, en niet nog meer te gaan werken.

Voor nu eerst een heerlijke zomer!