Vanuit het project “Zonnig huren” zetten corporaties  forse stappen richting de uitrol van zonne-energie. Ik initieerde Zonnighuren en help bij de uitvoering: van businesscase tot beleid, uitvoering en beheer.

Op  www.zonnighuren.nl leest u meer over het project en de dienstverlening.

Ik ondersteun verhuurders rond:

  • het opstellen van beleid;
  • aanbesteding van investering door de corporatie;
  • uitvraag voor investering door externe partij;
  • promotie onder bewoners
  • projectmanagement in de uitvoeringsfase
  • benutten financiele regelingen (stepsubsidie, energie-investeringsaftrek).