Beste leverancier van woningverhuurders (producent, installateur, energiebedrijf, …),

Als onafhankelijk adviseur voer ik wel eens aanbestedingen uit. In dit kader word ik erg veel benaderd door allerlei leveranciers. In dit kader is goed om het volgende te weten:

  • Telefonische acquisitie stel ik niet op prijs, het ongevraagd plaatsen op nieuwsbrieven ook niet.
  • Een mailtje kan altijd, bij voorkeur met zoveel mogelijk inhoudelijke informatie (wat voor product, bij welke woningverhuurders in welke projecten met welke contactpersoon al toegepast, productsheet, businesscase, …)
  • Bij interesse neem ik contact met u op. Dat is soms direct, maar soms ook na één of meerdere jaren (als ik een vraag tegenkom waar uw product bij past)
  • Ik spreek nooit af met leveranciers om kennis te maken, dit om aan weerszijden geen verwachtingen te wekken. Bij vragen bel of mail ik wel.
  • Omdat ik volstrekt onafhankelijk werk, doe ik niet aan partnerships/fees/joint promotions/…
  • Sommige leveranciers bieden aan mij te introduceren als adviseur in projecten. Dit werkt in de regel niet met mijn onafhankelijke dienstverlening.
  • Ik link niet met leveranciers op linkedin. Helaas vanwege negatieve ervaringen (reacties op berichten van mij, met reclame van de leverancier). Soms ben ik wel een connectie van iemand die bij vanuit de ene baan bij een andere baan bij leverancier is gaan werken. Ik hou dat niet in detail bij.

In het algemeen baseer ik me bij het uitnodigen van leveranciers altijd op positieve ervaringen van woningverhuurders (referenties die ik verneem in mijn netwerk). Daarnaast vraag ik altijd meerdere partijen in een heldere setting, waarbij iedereen een gelijke kans heeft.

Niet alle leveranciers zijn blij met mij, omdat ik soms een ander adviseer. Mocht u om wat voor reden dan ook vraagtekens hebben over mijn onafhankelijkheid of die van mijn onderaannemers, dan hoor ik dat heel graag. Ik doe daar serieus onderzoek naar en u krijgt altijd een volledig antwoord.

Vriendelijke groet,

Maarten Corpeleijn