In opdracht van 23 woningcorporaties onderzocht Huur & Energie Consult de mogelijkheden voor laadpunten bij huurwoningen. Hier vindt u de resultaten.

Het publiek beschikbare rapport omvat een toekomstverwachting, wettelijk kader voor investeren en verrekenen, overzicht van mogelijke externe investeerders, technische (on)mogelijkheden. Van hieruit worden verdienmodellen geschetst, en worden aanbevelingen gedaan voor beleid, uitvoering van projecten, technische eisen bij nieuwbouw en renovatie, en randvoorwaarden voor eigen investeringen door huurders. Het rapport kunt u hier downloaden.

De infographic (zie plaatje hierboven) vindt u hier in pdf.

Wilt u als woningcorporatie of belegger aan de slag met laadpunten in uw bezit? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u met:

  • Opstellen van beleid
  • Programma van eisen nieuwbouw en renovatie
  • Verdienmodellen specifiek voor uw situatie
  • Inventarisatie van wensen van huurders / vve-ers
  • Aanbestedingen en projectmanagement van de uitvoering.

Op www.hurenenladen.nl vindt u meer informatie over onze dienstverlening, nieuws over elektrisch rijden in de huursector en kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.